Serviss

SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācijā" ietilpst servisa nodaļa, kura nodrošina uzņēmuma piedāvāto produktu un risinājumu pilnu dzīves ciklu.

Būtiskas šī cikla komponentes ir:
 Iekārtu un tehnoloģiju
uzstādīšana
 Personāla
apmācība
 
 Tehniskā
apkalpošana
 
 Likumdošanā
prasītās regulārās
pārbaudes
 
 Apkope,
verifikācija, pārbaude

Lai sazinātos un iegūtu nepieciešamo papildu informāciju

Lai iegūtu vairāk informācijas par servisa pakalpojumiem un iespējām, lūdzam ar mums sazināties pa telefonu: 67840360,
e-pastu: mail@abtechnology.lv, vai aizpildiet kontaktformu